23. september 2016

Ikke gjør noe som ikke er en lek

En viktig form for medfølelse med oss selv er at vi foretar valg som ene og alene er motivert ut fra et ønske om å berike livet og ikke av frykt, skyldfølelse, skam eller pliktfølelse.

Når vi er oss bevisst den livsberikende hensikten med den handlingen vi foretar oss, når den sjelelige kraft som motiverer oss ene og alene er å gjøre livet godt for andre og oss selv, finnes det et element av lek selv i hardt arbeid. På tilsvarende måte vil vi slutte å glede oss over, og til slutt føle motstand mot, en ellers lystbetont syssel dersom vi kun utfører den av pliktfølelse, frykt skyldfølelse eller skam.

- Marshall B. Rosenberg


Ingen kommentarer :