1. mai 2015

1. mai er viktig

Jeg har aldri vært en politisk aktiv person, men jeg har ofte hatt meninger om politikk. De fleste har en mening om politikk, for politikk handler om fordelingen av goder og byrder i vårt samfunn. Da jeg flyttet til Oslo, ble det tydelig at jeg ble del av et samfunn med store kontraster, der goder og byrder er ujevnt fordelt.

Så hvorfor er 1.mai viktig? I 1886 skjøt politiet i Chicago 4 demonstranter som var med i en generalstreik, der kravet var innføring av åtte timers arbeidsdag. I dag tar vi åtte timers arbeidsdag for gitt. Derfor syns jeg det er viktig å huske på at 1.mai ikke bare er en deilig kjærkommen fridag. Det er faktisk en internasjonal kampdag for arbeiderne. Mange arbeidere i dag befinner seg i et stadig mer usikkert arbeidsmarked, der byrder og goder er meget ujevnt fordelt.

Så selv om du ikke går i tog i dag og heller velger å bruke dagen din på å sove, være med venner eller rydde i hagen. Send din takk til de mange generasjonene med arbeidere før oss som har kjempet for at vi skulle kunne ta det valget. Og til de som fortsatt står på i dag for at arbeiderne skal fortsette å komme godt ut av å være i arbeidsmarkedet.


Ha en riktig fin 1.mai!


Ingen kommentarer :