4. april 2014

Fire leveregler

Jeg elsker bøker. Spesielt bøker som utfordrer meg og får meg til å stille spørsmål ved måten jeg tenker eller lever på.

Jeg har lyst å gi deg et lite innblikk i en av mine favorittbøker den heter "De fire leveregler" og er skrevet av den meksikanske forfatteren Don Miguel Ruiz.


I denne boken skriver Don Miguel Ruiz om fire leveregler som kan endre måten du lever livet ditt på. Vi har alle tusenvis av leveregler (normer og verdier) som vi har avtalt med oss selv og med andre mennesker, disse styrer livet vårt på godt og vondt. Ruiz sitt argument er at hvis du ønsker å endre livet ditt så må du også endre reglene som du baserer livet ditt på.

Den første leveregelen er vær ren i ord

Ruiz skriver; ord er en kraft, de er den kraften du har til å uttrykke deg og kommunisere, tenke og dermed skape det som skjer i livet ditt med

Jeg liker denne regelen for den handler om å bli mer bevisst hva du sier når du åpner munnen din. Jeg opplever at mange av oss går på autopilot og den autopiloten er ofte negativ. For eksempel hvis jeg skal møte en venn og han spør meg; hvordan har du det? Da har jeg en tendens til å legge ut om alt det irriterende som skjedde før jeg møtte vedkommende og så legge til - men jeg har det bra. Ikke bare nærer jeg det negative som allerede ligger i fortiden, men jeg gir i tillegg vennen min unødvendig og negativ informasjon gjennom ord.

Den andre leveregelen er ta ikke noe personlig

Ruiz skriver; Egosentrisitet, eller å ta ting personlig, er den sterkeste formen for selvopptatthet, for vi tar det som en selvfølge at alt handler om "meg"

Dette er min absolutt favoritt leveregel. Jeg er blitt veldig god til å praktisere den. Et eksempel er når jeg sa opp jobben min i fjor og kviet meg for å fortelle det til venner og bekjente. Jeg var redd for deres kommentarer, men ved å aktivt bruke leveregelen ta ikke noe personlig, ble alt mye enklere. Jeg trengte bare å minne meg selv på at andre handler ut i fra egne meninger, følelser og livssyn. Uansett hva de mente om mitt valg, så handlet det om dem og ikke meg.

Den tredje leveregelen er la vær å forutsette ting

Ruiz skriver; all sorg og konflikt du har opplevd i livet, har sitt utspring i at du har forutsatt noe og tatt det personlig

Denne regelen er etter min mening den aller beste regelen du kan ta med deg inn i et parforhold. Jeg har så mange ganger, ihvertfall i tidligere forhold, kranglet med min andre halvdel utelukkende fordi jeg har forutsatt at den andre vet hva jeg tenker og gjør, og motsatt. Når disse to perspektivene da har kollidert fordi ingen er en tankeleser har det gjerne endt i en unødvendig krangel. Å leve ut i fra at andre burde vite hva vi ønsker eller føler, er mildt sagt urimelig.

Den fjerde leveregelen er gjør alltid ditt beste

Ruiz skriver; ...den bidrar til at de andre tre levereglene kan bli godt innarbeidede vaner. Gjør alltid ditt beste under enhver omstendighet, verken mer eller mindre.

Jeg syns denne regelen er fin fordi den baserer seg på at du alltid skal gjøre ditt beste ut i fra den kunnskapen og de ferdighetene du har på akkurat dette tidspunktet. Hvis jeg skal lage en matrett som jeg aldri har lagd før, vil jeg forsøke å gjøre mitt beste ut i fra instruksjonene i oppskriften. Hvis matretten blir mislykket, er det bortkastet energi å klandre meg selv hvis jeg har gjort mitt beste. Og slik tror jeg det er med det meste i livet. Det er enklere å akseptere hendelser der du vet du virkelig har prøvd, enn å akseptere hendelser der du vet du kunne gjort det bedre.
Men dette handler på ingen måte om perfeksjon - perfekt fins ikke!

Hva er dine beste leveregler og hvilke kunne du tenke deg å kvitte deg med?

(bildet er tatt fra cdon.com)

#Defireleveregler #donmiguelruiz #leveregler #livsstil